Betta rutilans


Generel beskrivelse
En art der kræver meget surt vand. Betta rutilans er ikke kendt for at spise sit eget afkom, så derfor er der mulighed for at fodre ynglen op sammen med de voksne, hvilket også vil give en bedre tilvækst.
Betta rutilans er ikke vanskelig at holde, hvis dens behov bliver stillet, dvs. indretning af akvariet og vandværdier.

En smuk fisk, som ville være et oplagt emne for dem som kunne have interesse i at holde sortvandsakvarier

Da arten er meget svær at se køn på, er man nød til at købe en mindre flok at starte på for at sikre sig et par, derefter kan man så skille sig af med resten, da flere hanner ikke kan sammen da de er meget aggressive
Yngleadfærd
Yngelpleje
Ynglen fodres med nyklækket artemia

Formering
Skumredebygger, æggene klækker efter ca. 2 døgn

Antal unger
Det mest normale er ca. 20 - 50 unger

Førstegangs opdræt i DK
Torben Lyng - 2009

Info
Verdensdel
Asien

Videnskablig beskrevet
Kottelat 1991

Region
Indonesien, Borneo

Adfærd
Aggressiv og vil bedst kunne holdes parvis eller med flere hunner

Familie
Osphronemidae

Udseende
Farver
Grundfarven rødbrun, og i yngletiden rød med et grøntligt skær i meget skarpe farver

Kønsforskel
Meget svære at se køn på, men med alderen har hunnerne typisk mere rund bug

Størrelse
3,5 cm

Optimale Forhold
Min. temperatur
22

Max. temperatur
27

Min. pH
3

Max. pH
6

Min. dH
0

Max. dH
5

Cirkulation
Roligt vand, men velfiltreret

Belysning
Afdæmpet og dunkelt

Niveau
Alle niveauer

Dekoration
Tæt beplantet, flydeplanter og med mange gode skjulesteder, trærødder osv.

Biotop
Lever i sumpområder med tilknyttede sortvandsbække i regnskovsområder. Der er lysfattigt pga. tæt vegetation. Vandet er mørkt med en pH på ca. 3-4. Der kan i tørkeperioder være begrænset med vand

Min. akvarie
50

Holdes bedst som
Parvis eller i mindre grupper som f.eks 5-8 stk.

Foder
Foder:
  • Levende foder
  • frostfoder
  • flagefoder
  • Kilder og forfatter
    Forfatter
    Nicki Dan Rasmussen, maj 2011

    Udskrift venlig version