Melanochromis wochepa


Varianter
Forekommer ved mellem Nkhungu Point og Lumessi i Mozambique Wochepa var indtil 2011 en farvevariant af M. dialeptos
Generel beskrivelse
Arten danner en undergruppe indenfor melanochromis sammen med følgende meget nærtstående arter: M. auratus, M. vermivorus, M. auratus elongate", (og måske M. simulans). Disse arter erstatter hinanden forskellige steder i søen, dog findes wochepa sammen med M. simulans.
Wochepa og Simulans er overvejende, henholdvis, grøntædende og rovlevende, hvilket er forklaringen på, at der kan leve to meget nærtstående arter i samme område. Dette er også grunden til, at dialeptos lever i klippezonen, hvor den spiser af aufwuchslaget.
Det er en meget lille mbuna - under 7 cm i naturen, dog større under kunstige forhold som akvarier.
Akvarier med dialeptos skal indrettes med masser af sten, både fordi at artens naturlige levested omfatter klippeområderne i søen, men ligeledes fordi at disse fungerer som gemmested for underlegne fisk. Det er en ret aggressiv fisk, der kan holdes med en han til flere hunner eller som flok for at sprede aggressionerne ud over flere individer. Forsigtighed skal udvises hvis den holdes med andre arter af Melanochromis slægten, da de let krydser.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Hos omtalte art er det hunnen som er mundrugende. Parringen sker ved karakteristisk tail-chasing, hvilket oftest betyder at yngleparret svømmer rundt efter hinandens halefinner i en lille cirkel, hvor hannen stimulerer hunnen ved ægpletterne, for derved at få hende til at frigive ægene, hvorefter hunnen samler æggene op. Kuldstørrelse kendes ikke med sikkerhed, men er formentlig i omegnen 15-30 unger for voksne fisk.

Info
Handelsnavn
Melanochromis auratus dwarf, Melanochromis loriae, Melanochromis auratus east coast, Melanochromis dialeptos

Udseende
Farver
M. wochepa har tydeligt en rundere snude end de andre auratus lignende Melanochromis. Farverne på hunnen ligner auratus blot mindre gul og mere hvid og de 2 horizontale sorte streger er tydeligt tyndere. Hannernes farve er blå.

Varianter
Forekommer ved mellem Nkhungu Point og Lumessi i Mozambique Wochepa var indtil 2011 en farvevariant af M. dialeptos

Optimale Forhold
Foder
Foder:
Kilder og forfatter
Forfatter
Carsten K. Larsen

Udskrift venlig version