Tinca tinca

Billeder

Guldsude 12 cm

Varianter
Naturvarianten Suden og den fremavlede Guldsude.
Generel beskrivelse
Guldsuden kaldes ofte for havedammens skraldemand da den gerne æder alt det "spiselige" affald i dammen, så som foderrester og planterester. Roder meget i bunden af dammen.

Lever ofte hvor andre karpe ikke kan leve. Lever det meste af livet på bunden af dammen.

Tåler ret iltfattigt vand.

Levealder over 10 år.

Guldsuder vil gerne gemme sig og behøver flydeplanter, nøkkeroser eller lign.

I gamle dage blev Suden kaldt for "Doktorfisk", da man troede man kunne helbrede diverse sygdomme ved at gnide den slimede fisk.
Yngleadfærd
Ynglebiologi
Gyder på lavt vand imellem vegetation midt på sommeren. Efter de op til 300.000 æg klækker opholder fiskelarverne sig i den tætte vegetation i et par dage. De vokser meget hurtigt og opnår en vægt på ca. 110 gram på den første sommer.

Info
Handelsnavn
Sude/Guldsude

Verdensdel
Det meste af Europa, samt de britiske øer.

Videnskablig beskrevet
Linnaeus, 1758

Familie
Cyprinidae

Udseende
Farver
Naturvarianten er oliven-grøn. Den fremavlede er lys gylden orange.

Form
Aflang karpeformet fisk, har to små skægtråde som bruges til fødesøgning. Har meget små skæl, så den virker næsten skælløs. Føles meget blød og slimet.

Kønsforskel
Hannen har en noget kraftigere bugfinne end hunnen.

Størrelse
Op til 70 cm(7,5 kg), men oftest 30-35 cm.

Varianter
Naturvarianten Suden og den fremavlede Guldsude.

Optimale Forhold
Min. temperatur
4

Max. temperatur
24

Min. pH
7

Max. pH
7,5

Biotop
Langsomt løbende åer og floder, samt stillestående søer.

Min. akvarie
Ikke egnet til akvarier.

Foder
Foder:
  • Tager alm. fiskefoder. Som ungfisk æder den alger men med tiden vil den æde snegle muslinger dafnier og forrådnede plantedele. Fouragere oftest om natten.
  • Kilder og forfatter
    Forfatter
    Anders Glinvad Sørensen

    Udskrift venlig version