Leuciscus idus

Billeder

Varianter
Guldemde og blåemde
Generel beskrivelse
Guld-/Blåemden er en iltkrævende fisk og det kan anbefales at have ilttilførsel til dammen året rundt.

Guld-/Blåemden er en fremavlet variant af den naturlige Rimte som findes i hele Europa.

Emderne sælges ofte som "myggesnappere" da de sommeraftener kan finde på at hoppe op af vande og snappe myg og fluer der flyver over dammen.

Emderne er mest aktive om natten.
Yngleadfærd
Ynglebiologi
Bliver den først som 3-årig. Den gyder foråret og æggene er ca. 1,5 mm store. De er klæbrige og sætter sig fast på planter og sten, efter nogle dage bliver de mange tusinde æg klækket.

Info
Handelsnavn
Guldemde/Blåemde

Populærnavn
Guldemde og Blåemde

Videnskablig beskrevet
Linnaeus, 1758

Familie
Cyprinidae

Udseende
Form
Aflang smal fisk som dog med tiden vil blive meget høj i kropsformen.

Størrelse
Op til 76 cm, dog oftest ca. 50 cm.

Varianter
Guldemde og blåemde

Optimale Forhold
Min. temperatur
4

Max. temperatur
20

Min. pH
7

Max. pH
7,5

Min. akvarie
Ikke egnet til akvarier.

Foder
Foder:
  • Foder
  • Kilder og forfatter
    Forfatter
    Anders Glinvad Sørensen

    Udskrift venlig version