Holothuria edulis

Billeder

Holothuria edulis

Vis alle billeder

Generel beskrivelse
Holothuria edulis er bestemt ikke giftig og nogle steder er den spiseligt for mennesker, dog er dens populær navn dog stadig lidt misvisende, da der er andre søpølser som er langt oftere på menuen.

Den tilhører den subart som hedder Halodeima sammen med to andre Stillehavs arter: Holothuria atra og Holothuria pulla samt 3 arter fra Det Caribiske Hav: Holothuria floridana, Holothuria grisea og Holothuria mexicana.

Holothuria edulis ses ret ofte i handlen, og med den rette fødemængden kan den sagtens trives i et velfungerne saltvandsakvarim.

Hold ikke Holothuria edulis sammen med rovfisk, da flere fisk kan finde på at æde denne søpølse.

Den er et godt nyttedyr at have i sit saltvandsakvarium, da den vender bundlaget, så det ikke ligger stille.

Kilde:

The Modern Coral Reef Aquarium
Yngleadfærd
Ynglebiologi
Ukendt.

Info
Type
Saltvand, Invertebrater - Søpølse

Handelsnavn
Spiselig søpølse

Populærnavn
Spiselig søpølse

Artsnavn
Holothuria edulis

Verdensdel
Afrika

Region
Den lever i Stillehavet fra Rødehavet og Øst Afrika til Hawaii

Opdager
Lesson, 1830

Adfærd
Den er fredelig og gør ikke koraller eller andre invetebrater fortræd. Det eneste der kan ske er at den kan komme til at vælte koraller mv. ned fra deres faste pladser.

Reefsafe
Ja

Udseende
Farver
Den er sort og pink med sorte prikker. Der findes dog individer uden de sorte prikker.

Form
Den ligner som navnet siger en rynken pølse.

Kønsforskel
Kendes ikke.

Størrelse
Den kan max. blive 30 cm. De individer som man ser i akvariehobbyen er ofte 15-20 cm.

Optimale Forhold
Min. temperatur
24

Max. temperatur
28

Min. pH
7.5

Max. pH
8.5

Min. KH
8

Max. KH
15

Belysning
Den bekymre sig ikke om lysforholdene.

Niveau
Den lever på enten et sandet bundlag eller på klipperev. Holothuria edulis lever fra 0-45 meters dybde.

Den findes både i åbne områder og mere lukkede områder.

Min. akvarie
40-80

Foder
Foder:
 • Den æder Detritus
 • organiske og microskopiske partikler
 • som den sier fra bundlaget
 • og lader grus og andet uspiseligt komme ud af den anden ende af søpølsen.

  I akvariet kan man også få den til at spise andet
 • men de trives bedst
 • hvis man har et "levende" bundlag.
 • Kilder og forfatter
  Forfatter
  Esben Sebastian Karlsson

  Udskrift venlig version