Lithochromis rufus

Billeder

Dominerende han

Vis alle billeder

Generel beskrivelse
Denne ret populære Mbipi finder man mange steder ved Mwanza Gulf i den sydlige del af Victoriasøen. Den ses især i den sydlige og centrale del af Gulfen. Den er set nogle gange i akvariehobbyen, men i søen tyder det på at den bliver mere og mere sjælden. Det skal dog siges, at den stadig lever i et ret stort antal. Man kender især denne cichlide fra Shadi Rocks.

Lithochromis rufus og Lithochromis rubripinnis kalder man gerne for søskende. De minder ret meget om hinanden adfærdsmæssigt og deres distribution er ret identisk. Dog er der få lokaliteter hvor de ikke ses begge to. Der findes en rød morfologisk udgave af Lithochromis rubripinnis, men den kan dog ret let adskilles fra Lithochromis rufus, for der er en vis forskel synsmæssigt. Udover at disse to cichlider ofte lever sammen, så ses de ofte i samme antal ved lokaliteterne og gerne i blandt hinanden. I akvariet skal man dog ikke sætte dem sammen, for det vil for det meste resultere i hybrider.

Dens biotop ligger helt inde ved kysterne, det er meget sjældent den trækker ud på det åbne vand og den ses aldrig under 4-5 meters dybde. Der hvor man finder den, er der ofte en ret stor turbulens i vandet, så en god cirkulation i akvariet er helt klart en fordel. De lever af insektlarver og små snegle. Andre invertebrater kan de muligvis også finde på at spise, men man ved faktisk ikke så meget om det endnu.

De svømmer gerne rundt lige over halv store stenstykker hvor de med deres tænder skraber stenene for interessante fødeemner. Det er desværre ikke særlig mange gange den er blevet eksporteret, men den lever stadig i en god portion i akvariehobbyen.

Den er tidligere blevet kaldt Haplochromis sp. "red pseudonigricans". Som navnet indikere er den en del af Pseudonigricans-komplekset.

Den har fundet sin vej til de danske akvarier og er rimelig udbredt over hele verden. Selv som yngel er de utrolig flotte og som voksne bliver de meget attraktive, og det er nok derfor de er populære. De kan være lidt besværlige at holde, mest fordi de er lidt svære at få yngel på.

Man bør holde en god flok sammen med et par hanner og en god portion hunner som hannernes aggressioner kan blive spredt over. Akvariet skal indrettes med masser af sten og gemmesteder og gerne en kraftig cirkulation.

Fisken findes formegentlig ikke i nogen europæiske akvarier længere - muligvis stadig i USA.

Kilder:
Ole Seehausen - Lake Victoria Rock Cichlids.
Ichthyological Exploration of Freshwater (Vol.9 No.2).
Yngleadfærd
Yngleadfærd
De kan være rimelig besværlige at få til at yngle. Det kræver et godt setup, en del hunner og få forstyrrelser. Hunnen er mundruger og bliver tiltrukket af hannen ved dans. Ungerne har et ry for at gro rimelig langsomt.

Antal unger
15-30

Brugere der har opdrættet denne art
Info
Type
Cichlider, Victoria

Handelsnavn
Haplochromis sp. "red pseudonigricans"

Videnskablig beskrevet
Ole Seehausen i 1998

Udseende
Farver
Hannerne er går med en bred rød farve. Derudover har han også gule, orange og grønne farver. Man kan se om hannen er dominerende eller ej ved hans røde farve. Er den røde farve kun synlig på maven er han ikke-dominerende, men er farver kørt op på ryggen osv, så er han dominerende. Hunnerne er grå men er dækket med en grøn farve.

Størrelse han
11

Størrelse hun
9

Optimale Forhold
Min. temperatur
24

Max. temperatur
28

Min. pH
7.6

Max. pH
8.5

Min. akvarie
325

Holdes bedst som
Flok, minimum flere hunner end hanner

Foder
Foder:
 • Cichlidesticks
 • Daphnier
 • Flagefoder
 • Rejemix
 • Spirulinaflager
 • Kilder og forfatter
  Forfatter
  Claus "Petter" Ladefoged/ Opdateret af Kim Pedersen

  Udskrift venlig version