Pundamilia sp. "pink anal"


Generel beskrivelse
Pundamilia sp. "pink anal" finder man vest for Ruti Islands og i områder omkring Sengerema. Den minder ret meget om Pundamilia azurea, men der er små morfologiske forskelle, da den har mindre øjne og en mere tilsnærpet hovedprofil.

Man karakteriserer den ved at være medlem af Nyererei-komplekset og meget tæt tilknyttet Pundamilia azurea. Disse to Mbipier lever ikke samme steder i Victoriasøen.

Den er meget kendt for dens analfinne, som er meget imponerende at iagtage. Analfinnen har nogle hårde pigge. På det yderste af analfinnen, imellem piggende, har den en pink farve. Længere inde på analfinne tæt på kroppen, toner den pinke farve ud i en hvid farve. Analfinnen kan give glimtende effekter under vand i mørke som er meget imponerende. Noget man ser ved en del Pundamilia typer. Men det farvespil denne cichlide har på analfinnen, er unik.

I Victoriasøen lever den på skråninger imellem halvstore sten. De ses oftest på rimelig lavt vand (2-6 meter). Nogle af de steder man blandt andet kan finde Pundamilia sp. "pink anal" er ved Makobe Island, Igombe Island samt ved fastlandet ved Sengerema.

De dominerende hanner lever på 5-6 meters dybde. Gerne over en stenbund med en ganske lille skråning. Den ses altid hvor der er rimelig mørkt, men dens analfinne lyser godt op under vandet.

Dens adfærd ved Makobe Island, hvor man har undersøgt den grundigst, minder meget om adfærden hos Pundamilia azurea fra Ruti Islands. Dette er lidt tankevækkende da der kun er 10 km imellem disse to øer.

Hunnerne lever i flokke sammen med ikke-dominerende hanner. Disse flokke svømmer sammen med hunner fra Pundamilia nyererei. Flokkene svømmer rundt en del meter over bunden. Normalt ser man dem godt spredt alt imens de fanger zooplankton i vandet. Zooplankton er deres absolutte hovedfoder. Imens hunnerne svømmer rundt i det lidt mere fri vand, prøver de dominerede hanner under dem at tiltrække dem til parring.

De kan godt finde på at spise alger, larver, plantedele og fluer, men zooplankton er stort set det eneste de går efter. Dog er der taget obduktioner hvor individerne havde sand i mavesækken, hvilket tyder på de godt kan finde på at filtrere sand efter føde.

Man mener, at Pundamilia sp. "pink anal", Pundamilia azurea og Pundamilia sp. "red rim anal" kommer fra samme afstamning. Dog er det ikke noget der kan bevises. Men mange mener deres forskel ligger i den forskellige tilvending til de forskellige biotoper. De er kun set sammen enkelte gange ved Igombe Island.

Den er set i akvariehandlen, men den går desværre ofte under et falskt navn. Den er meget let at forveksle med de mere kende cichlider som Pundamilia azurea og Mbipia mbipi.

I akvariet bør man have mange hunner og max. to hanner. Akvariet skal indrettes med store flade sten som gerne må stå lidt skråt og skabe sprækker hunnerne kan gemme sig ved. De er bestemt ikke kræsende hvad foder angår. Man skal passe på med at holde dem med andre cichlider, da de let kan finde på at krydse. Man skal passe på deres analfinner ikke er for identiske i hvert fald. Hannerne er ret territoriale og aggressive under parringen.


Kilder: Ole Seehausen - Lake Victoria Rock Cichlids.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Hannerne lever under hunnerne som findes i flokke. På klippestykker danner hannerne territorier hvor de lokker de mundrugende hunner ned. De er ikke svære at få til at yngle i akvarieforhold. Hannerne er ret aggressive når de kommer i parringshumør.

Antal unger
15-30

Info
Type
Cichlider, Victoria - Uddøde arter

Udseende
Farver
Hannerne har en meget mørk grundfarve med et blåt skær. De er meget berømte for deres flotte glimtende analfinne. Den har skarpe pigge hvor der er en pink farve, som længere inde mod kroppen, toner ud i en hvid farve. Dens ægpletter er gul/orange. Hunnerne er mindre end hannerne og har en mere brunlig farve. De har ikke farve på deres analfinner.

Størrelse han
9

Størrelse hun
7

Optimale Forhold
Min. temperatur
24

Max. temperatur
28

Min. pH
7.6

Max. pH
8.5

Min. akvarie
250

Holdes bedst som
Flok

Foder
Foder:
 • Alger
 • Cichlidesticks
 • Flagefoder
 • Rejemix
 • Spirulinaflager
 • Kilder og forfatter
  Forfatter
  Claus "Petter" Ladefoged

  Udskrift venlig version