Pundamilia nyererei

Billeder

Senga han

Vis alle billeder

Varianter
Kissenda Bay, Makobe Island, Python Island, Ruti Island, Senga Point.
Generel beskrivelse
Det er nok den mest kendte af Pundamilia-cichliderne. Den lever en del forskellige steder. Man finder den mange steder ved Mwanza Gulf og enkelte steder i den sydlige del af Speke Gulf. Disse to områder ligger i den sydlige del af Victoriasøen. Der går også forlydende om, at den er set ved den Kenyanske del af søen, men dette er ikke dokumenteret endnu. I Speke Gulf finder man den iøvrigt også på Ruti og Makobe Island. Især varianten fra Makobe Island er meget populær i handlen. Udover de nævnte steder, finder man dem også nord for den store ø Ukerewe Island ved Gana Island.

Individerne man har set ved Kenya ser ret anderledes ud, men der skulle altså være tale om den samme art. Ved Python Island i Mwanza Gulf, har man fundet hvad man mener er en hybrid imellem Pundamilia nyererei og Pundamilia pundamilia. Men det er vigtigt at vide, at der ikke er nogen morfologisk forskel på disse to cichlider, det er udelukkende deres farvedragt der er forskellig, derfor kan det med mine øjne godt være en variant i stedet. Dog kan der være en lille morfologisk forskel på de enkelte varianter af Pundamilia nyererei, men der er muligvis tale om tilvending til biotopet, da de kommer fra mange forskellige steder.

Et eksempel på morfologiske forskelle på varianter kan være; varianterne fra Ngoma Point, Python Island, Nyamatala og Kissenda Islands har en mere dyb krop end dem fra Nyegezi Rocks, Anchor Island, Ascari Island, Capri Point, Igombe Island, Makobe Island og Ruti Islands. Det er værd at bide mærke i, at nogle af disse lokaliteter ikke ligger særlig langt fra hinanden. Derudover er der naturligvis også forskelle på deres farvedragt, og det gælder også for mange af hunnerne.

Pundamilia nyererei er en af de Mbipi der er blevet set på med store briller af videnskabsmænd. Det er en af de cichlider som har haft det lettest med at tilvende sig til miljøet. Det er derfor der ses så mange varianter af den. Derfor er det en meget spændende cichlide at følge udviklingsmæssigt.

I naturen lever den især sammen med Pundamilia pundamilia og Pundamilia igneopinnis. Derudover lever den ved enkelte lokaliteter sammen med P. sp. "bwiru nyererei", P. sp. "red rim anal" og P. sp. "big blue". Man kan finde dem med mange andre Pundamilia-typer, men det er ikke nogen man ser særlig ofte sammen med dem.

Der er nogle der mener at Pundamilia nyererei skal deles op i flere arter, men indtil videre mener man det er én art.

Det er meget forskelligt hvilke steder de lever, og dermed også hvad de spiser. Langt de fleste steder lever de af zooplankton, men man kan altså også finde enestående tilfælde hvor hovedfoderet er insektlarver eller yngel. Bla. ved Ruti Islands og Achor Island. De holder sig gerne på det lidt dybere vand. Igen er det meget forskelligt, men de er ikke set på lavere vand end 2 meter, og er set helt ned til 14 meters dybde. Den ses gerne hvor der er rimelig store sten.

Det er en Mbipi der lever i et meget stort antal. De fleste lokaliteter den findes ved, er den i overtal fra de andre arter. Hanner der ikke er dominerende, hunner og unger samles ofte i ret store grupper. De svømmer på det mere åbne vand over stenbiotoperne. Det er forskelligt hvor langt over stenene de befinder sig, men oftest der hvor der flyder mest plankton rundt. Det er ikke unormalt at se en gruppe på 50-100 individer. Når de spiser plankton i gruppen, svømmer de meget langsomt rundt. Her snakker vi et par meter på en time. Når de spiser spreder gruppen sig lidt, men kommer der fare på færde samles de hurtigt igen.

Hanner der er i parringshumør er meget territoriale. De kan sagtens holde et territorium på 1,5 diameter. Territoriet er ofte imellem nogle sten, og det skal gerne være sten med lange sprækker hannen kan gemme sig inde i. Når hunnerne går med skuffe sker der noget meget spændende. Normalt vil hunner af denne type cichlide trække ind på lavvande for at gemme sig, men det er ikke tilfældet her. Faktisk trækker hunnen alene ned på endnu dybere vand og finder en enkelt sprække hvor den faktisk opretholder sit eget territorium. Så hunnerne er bestemt også ret aggressive.

Fisken har tendens til at krydse med andre victoria cichlider, især andre Pundamilia! Så denne bør derfor holdes i artsakvarier, eller med andre fisk som ikke minder om den selv i farvemønster!

Arten er truet og under IUCN rødlistet, med status: Least Concern (2011)

Kilder: Ole Seehausen - Lake Victoria Rock Cichlids.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Arten er en mundruger. Hannen graver et mindre hul i sandet, hvortil han tiltrækker hunnen for at gyde. Hunnen går med æg og larver i ca. 20 dage, og denne periode tager hun ikke føde til sig. Når ungerne er blevet spyttet ud, kan de opfodres med afskallede artemiaæg, knust flagefoder, artemia og cyclops.

Antal unger
20-30

Brugere der har opdrættet denne art
Bruger Skralde (Inaktiv)
Bruger Lusen (Inaktiv)
Info
Type
Cichlider, Victoria

Videnskablig beskrevet
Seehausen og Lippitsch i 1998

Adfærd
Arten er agressiv overfor egne artsfæller. Sørg for mange gemmesteder til hunner og undertrykte hanner.

Udseende
Farver
Hannen har nogle enormt flotte farver. Dens grundfarve er sort. Den har 6-8 lodrette gule striber og en rød flade foroven. Dens rygfinne har gerne lyse spidser. Hunnerne og ungfisk er lidt mere mat i farverne og lidt mere grå i det. Hannerne udfarver når de er ca. 5 cm. Det skal dog siges der findes mange farvevarianter af både hanner og hunner.

Størrelse han
12

Størrelse hun
9

Varianter
Kissenda Bay, Makobe Island, Python Island, Ruti Island, Senga Point.

Optimale Forhold
Min. temperatur
24

Max. temperatur
28

Min. pH
7.6

Max. pH
8.5

Dekoration
Sandbund, og en til flere stensætninger.

Min. akvarie
250

Holdes bedst som
Flok. I akvarier 200-250 l, bør der kun holdes én han med flere hunner. Men i akvarier 250 l.+, kan med fordel holdes 4+ hanner i akvariet. Flere hanner giver udtryk i flottere og mere konstante farver hos alfa-hannen, samt at aggressionerne ikke går så hårdt ud over hunnerne

Foder
Foder:
 • Artemia
 • Cichlidesticks
 • Cyclops
 • Flagefoder
 • Rejemix
 • Mysis
 • Myggelarver
 • Kilder og forfatter
  Forfatter
  Claus "Petter" Ladefoged. Opdateret af Kim Pedersen

  Udskrift venlig version