Pundamilia sp. "red head"

Billeder

Han

Generel beskrivelse
Pundamilia sp. "red head nyererei" findes kun to steder, ved Zue Island og Mabibi Islands. Der er ca. 50 km mellem disse to øer, og derfor er det ret mærkværdigt de kun findes disse to steder. Det er muligt de findes mere nord for Zue Island, da dette område ikke er undersøgt helt til bunden, men man skal ikke regne med det. Mabibi Islands ligger 30 km syd for Ukerewe Island og 40 km nord for Mwanza området (ikke Mwanza Gulf) ved fastland. Øerne er ret isoleret fra andre steder. Det er to små klippeøer med massive stenblokke. Zue Island ligger i den nordlige ende af Speke Gulf og ligger noget nære ved fastlandet. Også her finder man store stenblokke.

Man må dog sige at deres biotoper udskiller sig en smulle. Ved Mabibi Islands ses de gerne hvor der er lidt mellemstore sten i stedet for de helt store. Den samme tendens ses ved Zue Island, hvor den faktisk ofte ses ved små stenformationer. Substratet ved de steder man finder dem er meget varierende, hvilket er ret specielt. Man ser dem gerne helt inde på lavvande mellem 0-5 meters dybde. Det er ikke en cichlide der ses særlig ofte i huler eller sprækker. Den kan bedre lide at holde sig i vandet over hulerne, hvilket er et fænomen der ses ved enkelte andre cichlider indenfor nyererei-komplekset også.

De to lokaliteter variere en del fra hinanden. Mabibi Islands varianten er meget mere aflang og har et kortere hoved. Dog er dette de eneste punkter de variere fra hinanden ved, hannernes farver er helt identiske.

Opbygningsmæssigt minder denne cichlide en del om Pundamilia sp. "big blue", men deres farver er meget forskellige, og de lever også langt fra hinanden i Victoriasøen. Man ser gerne Pundamilia sp. "red head nyererei" svømme rundt i små grupper. Den lever sammen med en del forskellige Neochromis-typer. Ved Zue Island er den, den eneste fra nyererei-komplekset, dette gælder dog ikke ved Mabibi Islands hvor den ses med Pundamilia azurea.

I naturen lever den mest af insekter, men er bestemt ikke kræsen, og det gælder heller ikke med føde i akvariet.

Hannerne er ret aggressive overfor hunnerne, men ikke rigtig imod andre arter. Man kan sagtens holde flere hanner sammen, men nogle af dem vil få meget falmende farver. Det er vigtigt med en del hunner og masser af gemmesteder i akvariet. Det er en cichlide der længe har været kendt i hobbyen og som er nogenlunde let at få fat på. Det er en rimelig let cichlide at holde.

Arten bør ikke holdes med andre fra Pundamilia slægten, eller med fisk der har samme farve eller aftegninger, da den med disse kan hybridisere.

Kilder: Ole Seehausen - Lake Victoria Rock Cichlids.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Arten er en mundruger. Hannen graver et mindre hul i sandet, hvortil han tiltrækker hunnen for at gyde. Hunnen går med æg og larver i ca. 20 dage, og denne periode tager hun ikke føde til sig. Når ungerne er blevet spyttet ud, kan de opfodres med afskallede artemiaæg, knust flagefoder, artemia og cyclops.

Antal unger
15-30

Info
Type
Cichlider, Victoria

Adfærd
Arten er aggressiv, og kan med alderen efterhånden håndhæve meget af akvariets plads. Hannens aggressivitet er dog for det meste kun indenfor egen art. Andre arter er sjældent generet, i hvert fald hvis akvariet er stort nok.

Udseende
Farver
Efter min mening, er der stor forskel på en hans udseende i akvariet i forhold til naturen. I naturen er deres krop langt mere rød end i akvariet. Dens grundfarve er creamet, men dækket til med en rød farve. Den har sorte lodrette striber. I alt 6-7 striber ligesom hunnen har det. Ved øjnene har den sorte tværstriber. Dens ryg -og analfinne får gerne en blå farve mens halefinnen er rød. Ægpletterne er gule. Hunnerne har en sølv farvet grundfarve og de samme striber som hannen.

Størrelse han
11

Størrelse hun
9

Optimale Forhold
Min. temperatur
24

Max. temperatur
28

Min. pH
7.6

Max. pH
8.5

Min. akvarie
250

Holdes bedst som
Flok, eller minimum flere hunner end hanner.

Foder
Foder:
 • Cichlidesticks
 • Flagefoder
 • Krill
 • Myggelarver
 • Rejemix
 • Mysis
 • Kilder og forfatter
  Forfatter
  Claus "Petter" Ladefoged/ Opdateret af Kim Pedersen

  Udskrift venlig version