Mbipia sp. "red carp"


Generel beskrivelse
Mbipia sp. "red carp" er kun kendt fra to lokaliteter, begge i Mwanza Gulf i den sydlige del af Victoriasøen. Disse to steder er Buyago Rocks og Kissenda Bay. Det er dog muligt de findes andre steder som ikke er blever undersøgt. Disse to lokaliteter ligger 30 kilometer fra hinanden, og det er sikkert, at den ikke findes imellem disse steder, da dette er blevet undersøgt.

Individerne fra de to lokaliteter er langt fra ens. Individerne fra Buyago Rocks er tidligere blevet kaldt Haplochromis sp. "pink giant". De har en mindre underkæbe og en mere tilsnærpet snude end indivederne fra Kissenda Bay. De to varianter lever også ret anderledes grundet deres biotop:

- Individerne fra Buyago Rocks lever ved lange og store stenflader lige inden skove af Euphorbia (Planteart). Der er også enkelte steder hvor der er sandbund. Dybden er ikke mere end 1-2 meter. De er steder hvor der er et rigt antal af Mbipi'er, især Neochromis-typer. Individerne herfra lever hovedsagligt af alger, men også i enkelte tilfælde insektlarver og invertebrater (Eksempelvis Bryozoa).

- Individerne fra Kissenda Bay lever en del anderledes. Stadig er det stenformationer, men disse er langt mindre og meget mere skrå. Her ses denne art på dybder mellem 1-6 meters dybde. Man ser dem især sammen med Neochromis rufocaudalis og Paralabidochromis sp. "short snout scraper". Ved Kissenda Bay er alger også hovedfoderet, men disse spiser langt mere larver end ved den anden lokalitet.

Mbipia sp. "red carp" er en af de ret sjældne røde Mbipi'er. Derfor er der nogen der finder det mærkeligt, at der ved Kissenda Bay lever endnu en rød Mbipi. Nemlig Ptyochromis sp. "red giant sheller". Om disse to cichlider har noget tilfælles, er muligt.

Mbipia sp. "red carp" minder meget om Mbipia lutea og Mbipia sp. "orange carp" mens den er ung, men med tiden får den større øjne (Dog meget lille forskel). Dog er deres farver ret forskellige fra de to nævnte. De hører alle tre under carp-komplekset.

Ved Bwiru Island har man fundet en cichlide der minder meget om denne, men de er ikke ens. Den har fået navnet Mbipia cf. "red carp". Den eneste forskel ligger i tandsættet. Mbipia sp. "red carp" er tidligere blevet kaldet Xystichromis sp. "red carp" og Haplochromis sp. "pink giant" hos varianten fra Buyago Rocks.

I akvariet skal de have en del plads til at svømme rundt på. Sørg for store stenflader de kan græsse alger på samt danne territorie. Hannerne er meget territoriale og ret aggressive. Man skal ikke have mere end én han, men til gengæld mange hunner. Pas på, da de meget let kan finde på at krydse. De kræver mange gemmesteder, grønt foder og så er det en god idé med en kraftig cirkulation.


Kilder: Ole Seehausen - Lake Victoria Rock Cichlids.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Hunnen er mundruger. Hannen holder et relativt stort territorium, som både kan være ved en stenflade eller sandbund. De er ret lette at få yngel på.

Antal unger
30-40

Info
Type
Cichlider, Victoria

Udseende
Farver
Der findes to varianter af hannerne. Begge har de en blålig grundfarve samt lidt mørkere lodrette striber. Deres finnespidser er røde samt det nederste af deres side. Læberne har en lyseblå farve og ægpletterne er orange. Hunnerne har en gul/grøn grundfarve og lidt mørkere lodrette striber.

Størrelse han
12

Størrelse hun
10

Optimale Forhold
Min. temperatur
24

Max. temperatur
28

Min. pH
7.5

Max. pH
8.5

Min. akvarie
325

Holdes bedst som
Flok

Foder
Foder:
 • Alger
 • Cichlidesticks
 • Flagefoder
 • Rejemix
 • Spirulinaflager
 • Kilder og forfatter
  Forfatter
  Claus "Petter" Ladefoged

  Udskrift venlig version