Chetia welwitschi


Generel beskrivelse
http://www.cichlids.dk/arter/vis/2547 http://www.cichlids.d k/ar ter/vis/2547http://www.cichli ds.dkhttphttp:// www.cichlids.dk /arter/vis/2547://www.cichlids.dk/arter/ vis/2547/ arter/vis/2547http:// www.cichlids.dk/arter/vis/2547http //www.cichlids.dk/arter/vis/ 2547http://www.cich lids.dk/ arter/v is/2547http://www.cichlids.dkhttphttp:// www.cichlids.dk/arter/vis/2547://www.cichlids.dk/a rter/vis/2547/arthttp://www.cichlids.dk/arter/vis/254 7http:// www.cich lids.dk/arter/vis/2547http://w ww.cichlids.dkhttphttp://www.cichlids.dk/arter/vis/2547: //www.cichlids.dk/arter/vis/2547/ar ter/vis/2547http://www.cichlids.dk/arter/vis/2547er/ vis/2547http://www.cichlids.dk/arter/vis/2547
Yngleadfærd
Info
Type
Cichlider, Øvrige Afrika

Videnskablig beskrevet
(Boulenger, 1898)

Udseende
Optimale Forhold
Foder
Foder:
Kilder og forfatter
Forfatter
Thomas Andersen

Udskrift venlig version