Pelmatochromis corbali


Generel beskrivelse
Pelmatochromis corbali er en mellemstor vestafrikansk cichlide, der forekommer i Senegal og Guinea Bissau. Den foretrækker kystnære flodmundninger, og er meget tolerant overfor saltindholdet i vandet.

Der er tvivl om arten er en selvstændig art, eller en variant af P. buettikoferi.

Den ernærer sig primært af plantedele, planteplankton, alger og detritus, men tager også små krebsdyr og insektlarver.

Der er kun svage forskelle på kønnene og hunnen bliver kun en anelse mindre end hannen.

Pelmatochromis corbali holdes bedst parvis i minimum et 325 liters akvarie - vil man holde arten sammen med andre fisk, skal man op i et noget større akvarie. Akvariet indrettes med sten og rødder, men også med fri svømmeplads. Da P. corbali i naturen lever i kystnære områder, kan man med fordel tilsætte en del salt til akvarievandet.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Pelmatochromis corbali er en pardannende substratleger, hvor hunnen passer æg og unger, mens hannen forsvarer det ydre revir.

Antal unger
500

Info
Type
Cichlider, Øvrige Afrika

Videnskablig beskrevet
Boulenger, 1913

Udseende
Størrelse han
20

Størrelse hun
18

Optimale Forhold
Min. temperatur
23

Max. temperatur
26

Min. pH
6.5

Max. pH
7.5

Min. akvarie
325

Holdes bedst som
Par

Foder
Foder:
 • Alger
 • Artemia
 • Cichlidesticks
 • Cyclops
 • Daphnier
 • Flagefoder
 • Levende føde
 • Myggelarver (Hvide)
 • Myggelarver (Sorte)
 • Spirulinaflager
 • Kilder og forfatter
  Forfatter
  Thomas Andersen

  Udskrift venlig version