Neochromis sp. "bihiru scraper"

Billeder

Generel beskrivelse
Neochromis sp. "bihiru scraper" er kun observeret som navnet indikerer, ved Bihuru Island. Denne ø ligger lige nord for Sengerema området i den sydlige del af Victoriasøen. Det er muligt at der findes individer længere mod vest, men disse områder er endnu ikke blevet undersøgt. Ved Bihuru Island finder man kæmpemæssige stenblokke.

Det sjove ved denne Mbipi, er at den er mere bred end de andre Neochromis-arter. Den er en meget specialiseret algespiser ligesom de andre Neochromis. Dens tandsæt er meget bredt, så den kan skrappe masser af alger sammen på stenene. Dens yderste tandrække består af to spidser på hver tand, hvilket gør den meget mere effektiv til at skrappe. Disse to spidser bliver dog formentlig til en spids når de bliver ca. 9 cm. Der findes andre individer som er født med en enkelt spids, som ikke på noget tidspunkt har to. Den kører dens tænder op af stenene indtil der sidder så mange alger fast i tænderne, at den må lave gispe bevægelse for at få dem løs, og derefter sluge dem.

Udover at have et rimelig bredt hoved, er dens hovedprofil også rimelig rund af en Neochromis at være. Men der er nu ingen tvivl om, at den tilhører den rigtige gruppe, for det er ikke store forskelle. Dog er dens hovedprofil varierene mellem individerne. Nogle individer har den runde hovedprofil, mens andre har en ganske normal profil. Det er på trods af at de kommer fra samme lokalitet.

For videnskabsmændende er denne cichlide lidt af et virevar, da den ses i forskellige former, og endda fomer der ikke er set på andre Neochromis-arter. Det burde lyde som om der var snak om to forskellige arter, men der er ingen forskel i farverne, hunnerne variere ikke så meget mellem de to slags og de kommer fra samme sted, og derfor mener man det er en enkelt art, selvom der nærmest kan siges at være to slags af den. Men der er stadig meget der skal undersøges omkring Neochromis sp. "bihiru scraper". Måden de to ikke er ens, er ved at den ene har to-spidsede tænder som ung, og den anden altid kun har en spids på de yderste tænder. Derudover er deres hovedform ikke ens.

Mange Neochromis-arter er stærkt knyttet til Neochromis greenwoodi når man tænker på økologi, men Neochromis sp. "bihiru scraper" minder på ingen måde om den i sin natur. Dette gælder både for hanner og hunner. Neochromis sp. "bihiru scraper" har sin lidt egne form. Samtidig regner man ikke med at der findes en OB-udgave af den, hvilket der er karastisk for Neochromis greenwoodi nærmeste slægtninge. Det er dog noget man endnu kun kan formode.

Ved Bihuru Island lever denne cichlide sammen med andre som; Neochromis greenwoodi, Neochromis gigas, Neochromis sp. "labeo scraper" og Mbipia mbipi. Man kan godt komme til at forveksle Neochromis sp. "bihiru scraper" med Neochromis gigas som den jo lever sammen med, men der er forskel på hovedformen samt analfinnens farver. Derudover har Neochromis sp. "bihiru scraper" færre tandrækker. Den har gerne mellem 2-5 rækker, det afhænger mest af alderen. Man kan også komme til at forveksle denne cichlide en smule med Mbipia mbipi og Neochromis sp. "long black", dog må man sige at Neochromis sp. "bihiru scraper" ikke er ligeså specialiseret i at spise alger som de andre to, hvilket kan ses på hovedet.

Det er en Mbipi hvor hannen først begynder at visse sin yngeldragt når den bliver de ca. 8 cm. Det gælder dog formentlig ikke for individer i akvarier. I naturen kan hannerne blive op til 13,5 cm, men i akvarieforhold skal man nok kun regne med ca. 12 cm.

I naturen lever denne omtalte cichlide i små stenhuler i kæmpe store stenblokke. Den finder ikke store huler, men kun nogle den lige akkurat kan være i. Den holder sig til mellem 2-9 meters dybde, hvilket egentlig er en store forskel i dybde for en Mbipi.

På det lidt lavere vand hvor Neochromis sp. "bihiru scraper" befinder sig, ses der indimellem en anden Mbipi ved navn Neochromis sp. "labeo scraper". Der ligger lidt tvivl om dette er to forskellige cichlider eller om det er den samme, det vil kræve flere undersøgelser at finde frem til, men indtil videre er de delt op. Neochromis sp. "labeo scraper" er meget mere aflang (elongatus), men minder alligevel meget om Neochromis sp. "bihiru scraper".

Det er en Mbipi som bliver meget svær at få fat på til sit akvarie, selvom den ikke er truet i naturen. I akvariet skal man have enkelte store stenflader som danner små huler. Man bør formentlig kun have en enkelt han, da hannerne er ret territoriale og aggressive. Til gengæld skal man minimum have 4-5 hunner. Man skal passe på med de andre arter i akvariet, da de formentlig let krydser.


Kilder: Ole Seehausen - Lake Victoria Rock Cichlids.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Hunnen er mundruger. Hannen lokker hunnen til sit stærkt bevogtede territorium. Parringen foregår ved tail-chasing.

Antal unger
20-30

Info
Type
Cichlider, Victoria - Uddøde arter

Handelsnavn
-

Udseende
Farver
Hannerne findes i to farvevarianter. Den ene med ét-spidset tandrække og den anden med to-spidset tandrække. Den med en enkelt spids på yderste tandrække har en mørkebrun grundfarve og mørke lodrette striber. Ryg, anal -og halefinne har røde spidser. Den har sorte tværstriber ved øjenene og gule ægpletter. Den med to-spidsede tænder i yderste tandrække er ens farvemæssigt, men med en meget mørkere grundfarve. Faktisk en næsten helt sort grundfarve. Hunnerne variere ikke så meget fra de to varianter. De har en grønlig grundfarve med utydelige lodrette stiber. Deres finner har ingen farver. De ligner typiske Neochromis hunner. Der findes så vidt vides ingen OB-udgaver.

Størrelse han
13

Størrelse hun
11

Optimale Forhold
Min. temperatur
24

Max. temperatur
28

Min. pH
7.6

Max. pH
8.5

Min. akvarie
325

Holdes bedst som
Flok

Foder
Foder:
 • Alger
 • Cichlidesticks
 • Flagefoder
 • Rejemix
 • Spirulinaflager
 • Kilder og forfatter
  Forfatter
  Claus "Petter" Ladefoged

  Udskrift venlig version