Lithochromis sp. "yellow chin pseudonigricans"


Generel beskrivelse
Lithochromis sp. "yellow chin pseudonigricans" lever ofte ved øer langt væk fra fastlandet rundt om i søen, især ved Speke Gulf. De ses dog også ved fastlandet, men det er ret sjældent.

Lithochromis sp. "yellow chin pseudonigricans" er muligvis grundfaderen for de resterende arter i Pseudonigricans-komplekset, men dette er endnu ikke blevet bevist.

Deres farvemønster minder meget om Lithochromis sp. "black and yellow pseudonigricans" og en smule som Lithochromis sp. "blue pseudonigricans". Efter min mening er Lithochromis sp. "yellow chin pseudonigricans" den flotteste Mbipi indenfor Pseudonigricans komplekset. Dens rygfinnen har lysegule spidser mens halefinnens spidser er røde. Kroppen er sort.

Den store forskel mellem denne cichlide og Lithochromis sp. "black and yellow pseudonigricans", er hovedprofilen på Lithochromis sp. "yellow chin pseudonigricans". Dens hovedprofil er mere rund end hos "black and yellow pseudonigricans". Det kan være et tegn på at den ikke lever i nær så stor grad af føde fra stensætningerne. Obduktioner har vist at de hovedsagligt lever af zooplankton, dog spiser de også lidt alger og insektlarver.

Hunner og ikke-dominerende hanner lever i flokke. Som oftest ser man dem længere inde mod kysterne end de dominerende hanner, på ret lavere vand. De er set på 1 meters dybde, men det lader til de foretrækker 4-10 meters dybde. Deres foretrukne biotop lader til at være et stykke udefor øerne hvor det skrænter en smule. Nogle af lokaliteterne man især kender dem fra er Zue Island, Hippo Island, Makobe Island og Miandere Island.

Man har før set hunnerne svømme flokke for at optage zooplankton, sammen med hunner fra Nyererei-komplekset! Disse lever tilsyneladende meget velfungerende sammen.

Man ser Lithochromis sp. "yellow chin pseudonigricans" stort set ved alle øer i Speke Gulf hvor der ikke er alt for stejlt, men de bevæger sig aldrig ud på dybt vand. Det gør at cichliden findes mange steder, men ved disse steder er den isoleret, og det danner forskellige varianter af cichliden. Især i længden ser man en forskel (op til 2cm), men også ved hvor mørke de er i farverne. Man ser også forskel på selve farven på analfinnen, der findes bla. variant med en rød analfinne, men den variant er meget hyppig i søen. Grunden til deres forskel ved analfinnen, kan skyldes de cichlider de lever sammen med. Eks. lever Lithochromis sp. "yellow chin pseudonigricans" enkelte steder sammen med Pundamilia sp. "small mouth nyererei", og det lader til deres analfinner her er gule, ligesom analfinnerne på Pundamilia sp. "small mouth nyererei"!

Såvidt jeg ved har den aldrig været i handlen herhjemme. Man må formode at hannerne er ret territoriale, og skulle man få dem til sit akvarie bør man nok holde en god flok hunner sammen med hannen. Akvariet skal dekoreres med masser af huler.

Kilder: Ole Seehausen - Lake Victoria Rock Cichlids.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Kendes ikke.

Info
Type
Cichlider, Victoria - Uddøde arter

Udseende
Farver
Hannerne har en mørk grundfarve samt en rygfinne med gule spidser og en halefinne med røde spidser. Der findes varianter, bla. en variant med en gul analfinne og en med en rød analfinne. Hunnerne er grøn/gule med en mat farve. De kan få farvenuancer på finnerne.

Størrelse han
10

Størrelse hun
8

Optimale Forhold
Min. temperatur
24

Max. temperatur
28

Min. pH
7.6

Max. pH
8.5

Min. akvarie
325

Holdes bedst som
Flok

Foder
Foder:
 • Alger
 • Cichlidesticks
 • Daphnier
 • Flagefoder
 • Rejemix
 • Spirulinaflager
 • Kilder og forfatter
  Forfatter
  Claus "Petter" Ladefoged

  Udskrift venlig version