Lithochromis sp. "scraper pseudonigricans"


Generel beskrivelse
Lithochromis sp. "scraper pseudonigricans" er en kendt cichlide enkelte steder i søenf. Man kender dem helt fra Bwiru Island, der ligger syd for Ukerewe Island, Senga Point i uddybningen af Speke Gulf, samt Ndurwa og Igombe Island. Lithochromis sp. "scraper pseudonigricans" tilhører Pseudonigricans-komplekset.

Det mest specielle ved denne cichlide, er dens tandsæt. Den har uden tvivl det mest specialiserede tandsæt til at skrappe alger med, indenfor Pseudonigricans-komplekset. Den har to-delte fortænder som er rimeilg spredte fra hinanden, længere inde i munden har den op imod fem rækker mindre tænder. Dette gør den langt mere effektiv end de andre fra dens kompleks, når det kommer til alge-spisning. Udover dette tandsæt, kan de kendes ved deres ret stejle hovedprofil.

Omkring tandsættet skal det siges, at der er små forskelle på tandsættet ved individerne fra de forskellige lokaliteter. Men vi skal huske på, at de lever på store afstande fra hinanden, og biotopet kan være ret anderledes, og derfor udvikler de sig ikke identiske!

De lever ved lidt forskellige biotoper, men det lader til deres foretrukne er store stenblokke med en lille stigning. De lever på 1-6 meters dybde. Selvom de er effektive omkring alge-spisning, som bestemt er deres hovedføde, så spiser de også gerne zooplankton, larver og plantedele.

Ved Bwiru Island lever Lithochromis sp. "scraper pseudonigricans" sammen med Lithochromis sp. "yellow chin pseudonigricans" fra sit eget kompleks. Af andre cichlider de lever sammen med kan nævnes Neochromis nigricans, Neochromis gigas, Neochromis greenwoodi, Neochromis sp. "unicuspid scraper", Mbipia mbipi og Mbipia sp. "large eye black".

Såvidt jeg ved har den aldrig været eksporteret. Det er formentlig aggressive og territoriale hanner, som i akvariet bør have en håndfuld hunner hos sig, hvis hunner skal kunne klare deres pres. Akvariet bør dekoreres med en god stenopsætning som danner mange huler. Hold dem ikke med fredelige arter!

Kilder: Ole Seehausen - Lake Victoria Rock Cichlids.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Kendes ikke.

Info
Type
Cichlider, Victoria - Uddøde arter

Udseende
Farver
Det er svært at forklare hannernes udseende. De har en mørkeblå grundfarve, med grønne og gule nuancer. Deres finnespidser er røde. Dertil har de 5 lodrette mørke striber. Ved lokaliteterne i Speke Gulf, er hannerne som oftest mørkere end de andre steder. Der findes en gul morph enkelte steder af hannen. Hunnerne har de samme lodrette striber, men har en grundfarve der er mat gul.

Størrelse han
10

Størrelse hun
8

Optimale Forhold
Min. temperatur
24

Max. temperatur
28

Min. pH
7.6

Max. pH
8.5

Min. akvarie
325

Holdes bedst som
Flok

Foder
Foder:
 • Alger
 • Artemia
 • Cichlidesticks
 • Daphnier
 • Flagefoder
 • Rejemix
 • Spirulinaflager
 • Kilder og forfatter
  Forfatter
  Claus "Petter" Ladefoged

  Udskrift venlig version