Tilapia thysi


Generel beskrivelse
Tilapia thysi findes kun i Bermin søen i Cameroun, der er en kratersø der har været isoleret igennem mange år og indeholder en unik fauna. Bermin er ikke, som så mange andre kratersøer i Cameroun, direkte truet, men søen er så lille at selv en lille påvirkning vil være fatal, og søens fiskearter er sat under observation på redlist over truede fiskearter.

Tilapia thysi ernærer sig primært af plantedele og alger, men tager også diatomer og mindre mængder insekter.

Der er ingen tydelig kønsforskel, men hannerne bliver en anelse større og udvikler med tiden længere finner.

Et akvarie til Tilapia thysi indrettes med rødder og stenopbygninger, men også med fri svømmeplads. Den kan holdes parvis i et 128 liters akvarie, men holder man den i en gruppe skal akvariet være noget større.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Tilapia thysi er en pardannende substratleger, hvor hunnen forsvarer æg og larver, mens hannen forsvarer det ydre revir. Arten foretrækker at lege i små reder, der graves i mudderet tæt på bredden.

Info
Type
Cichlider, Øvrige Afrika

Videnskablig beskrevet
Stiassny, Schliewen & Dominey, 1992

Udseende
Farver
Kropsfarven er brunlig og bugen rød - ynglende fisk bliver gule med sort bug.

Størrelse han
9

Størrelse hun
8

Optimale Forhold
Min. temperatur
23

Max. temperatur
26

Min. pH
7.0

Max. pH
8.0

Min. akvarie
128

Holdes bedst som
Par

Foder
Foder:
 • Alger
 • Cyclops
 • Daphnier
 • Flagefoder
 • Levende føde
 • Myggelarver (Hvide)
 • Myggelarver (Sorte)
 • Rejemix
 • Spirulinaflager
 • Kilder og forfatter
  Forfatter
  Thomas Andersen

  Udskrift venlig version