Tilapia imbriferna


Generel beskrivelse
Tilapia imbriferna findes kun i Bermin søen i Cameroun, der er en kratersø der har været isoleret igennem mange år og indeholder en unik fauna. Bermin er ikke, som så mange andre kratersøer i Cameroun, direkte truet, men søen er så lille at selv en lille påvirkning vil være fatal, og søens fiskearter er sat under observation på redlist over truede fiskearter.

Tilapia imbriferna ernærer sig primært af planteplankton, der tages i det frie vand.

Der er ingen tydelig kønsforskel, men hannerne bliver en anelse større og udvikler med tiden længere finner.

Et akvarie til Tilapia imbriferna indrettes med rødder og stenopbygninger, men også med fri svømmeplads da arten er en god svømmer. Arten holdes bedst parvis i minimum et 250 liters akvarie.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Tilapia imbriferna er en pardannende substratleger, hvor hunnen passer æg og larver, mens hannen forsvarer det ydre revir. Æggene lægges på nedfaldende træer og grene eller på sten.

Info
Type
Cichlider, Øvrige Afrika

Videnskablig beskrevet
Stiassny, Schliewen & Dominey, 1992

Udseende
Farver
Kropsfarven er normalt sølv-brune, men ynglende fisk bliver flot bronzefarvede eller gule.

Størrelse han
17

Størrelse hun
16

Optimale Forhold
Min. temperatur
23

Max. temperatur
26

Min. pH
7.0

Max. pH
8.0

Min. akvarie
250

Holdes bedst som
Par

Foder
Foder:
 • Alger
 • Flagefoder
 • Rejemix
 • Spirulinaflager
 • Kilder og forfatter
  Forfatter
  Thomas Andersen

  Udskrift venlig version