Tilapia flava


Generel beskrivelse
Tilapia flava findes kun i Bermin søen i Cameroun, der er en kratersø der har været isoleret igennem mange år og indeholder en unik fauna. Bermin er ikke, som så mange andre kratersøer i Cameroun, direkte truet, men søen er så lille at selv en lille påvirkning vil være fatal, og søens fiskearter er sat under observation på redlist over truede fiskearter.

Tilapia flava ernærer sig primært af planteplankton, men tager også plantedele og svampe.

Der er ingen tydelig kønsforskel, men hannerne bliver en anelse større og udvikler med tiden længere finner.

Et akvarie til Tilapia flava indrettes med mange rødder, men også med fri svømmeplads da arten er en god svømmer. Den holdes bedst i en lille flok i et ikke for lille akvarie og gerne et 325 liters. T. flava er en fredelig cichlide og kun under yngelplejen bliver den noget aggressiv.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Tilapia flava er en substratleger, hvor hunnen passer æg og larver, mens hannen forsvarer det ydre revir. Æggene lægges på nedfaldende træer og grene på 1 til 2 meter vand. Der er blevet observeret kolonier af omkring 10 par samlet, med en indbyrdes afstand mellem parrene på ca. 30 cm.

Info
Type
Cichlider, Øvrige Afrika

Videnskablig beskrevet
Stiassny, Schliewen & Dominey, 1992

Udseende
Farver
Den normale kropsfarve er en meget flot klar gul, der bliver endnu mere intensiv og flottere hos ynglende fisk.

Størrelse han
12

Størrelse hun
12

Optimale Forhold
Min. temperatur
23

Max. temperatur
26

Min. pH
7.0

Max. pH
8.0

Min. akvarie
250

Foder
Foder:
 • Alger
 • Flagefoder
 • Rejemix
 • Spirulinaflager
 • Kilder og forfatter
  Forfatter
  Thomas Andersen

  Udskrift venlig version