Tilapia bythobates

Billeder

Tilapia bythobates

Vis alle billeder

Generel beskrivelse
Tilapia bythobates findes kun i Bermin søen i Cameroun, der er en kratersø der har været isoleret igennem mange år og indeholder en unik fauna. Bermin er ikke, som så mange andre kratersøer i Cameroun, direkte truet, men søen er så lille at selv en lille påvirkning vil være fatal, og søens fiskearter er sat under observation på redlist over truede fiskearter.

Tilapia bythobates ernærer sig primært af plantedele, men tager også diatomer og mindre mængder insekter. Arten foretrækker den dybere del af søen og findes altid på over 8 meter vand.

Der er ingen tydelig kønsforskel, men hannerne bliver en anelse større og udvikler med tiden længere finner.

Et akvarie til Tilapia bythobates indrettes med rødder og stenopbygninger, men også med fri svømmeplads da arten er en god svømmer. Den holdes bedst parvis i et ikke for lille akvarie og gerne et 325 liters. T. bemini er en fredelig cichlide og kun under yngelplejen bliver den aggressiv.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Der vides ikke meget om artens ynglebiologi, men Tilapia bythobates er med stor sandsynlighed en substratleger, som andre mere kendte Tilapia arter.

Info
Type
Cichlider, Øvrige Afrika

Videnskablig beskrevet
Stiassny, Schliewen & Dominey, 1992

Udseende
Størrelse han
15

Størrelse hun
15

Optimale Forhold
Min. temperatur
23

Max. temperatur
26

Min. pH
7.0

Max. pH
8.0

Min. akvarie
325

Holdes bedst som
Par

Foder
Foder:
 • Alger
 • Daphnier
 • Flagefoder
 • Levende føde
 • Myggelarver (Hvide)
 • Myggelarver (Sorte)
 • Rejemix
 • Spirulinaflager
 • Kilder og forfatter
  Forfatter
  Thomas Andersen

  Udskrift venlig version