Tilapia bemini

Billeder

Tilapia bemini

Generel beskrivelse
Tilapia bemini findes kun i Bermin søen i Cameroun, der er en kratersø der har været isoleret igennem mange år og indeholder en unik fauna. Bermin er ikke, som så mange andre kratersøer i Cameroun, direkte truet, men søen er så lille at selv en lille påvirkning vil være fatal, og søens fiskearter er sat under observation på redlist over truede fiskearter.

Tilapia bemini ernærer sig primært af plantedele, men tager også diatomer og mindre mængder insekter. Ungfisk findes på ganske lavt vand ved bredden mellem nedfaldende grene og rødder, mens voksne fisk findes på noget dybere vand, ofte mellem 3-8 meter.

Der er ingen tydelig kønsforskel, men hannerne bliver en anelse større og udvikler med tiden længere finner.

Et akvarie til Tilapia bemini indrettes med rødder og stenopbygninger, men også med fri svømmeplads da arten er en god svømmer. Den holdes bedst i en lille gruppe, i et ikke for lille akvarie og gerne et 325 liters. T. bemini er en fredelig cichlide og kun under yngelplejen bliver den en smule aggressiv.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Tilapia bemini hanner bygger relativt store reder i mudderet tæt på bredden - rundt om reden bygges talrige mindre reder. Hunnen forsvarer æg og larver, mens hannen forsvarer det ydre revir.

Info
Type
Cichlider, Øvrige Afrika

Videnskablig beskrevet
Thys van den Audenaerde, 1972

Udseende
Størrelse han
15

Størrelse hun
14

Optimale Forhold
Min. temperatur
23

Max. temperatur
26

Min. pH
6.5

Max. pH
7.5

Min. akvarie
325

Holdes bedst som
Flok

Foder
Foder:
 • Alger
 • Daphnier
 • Flagefoder
 • Levende føde
 • Myggelarver (Hvide)
 • Myggelarver (Sorte)
 • Rejemix
 • Spirulinaflager
 • Kilder og forfatter
  Forfatter
  Thomas Andersen

  Udskrift venlig version