Steatocranus rouxi


Generel beskrivelse
Steatocranus rouxi er en aflang vestafrikansk cichlide, der tilhører gruppen af såkaldte strømcichlider. Det er cichlider der fuldstændigt er tilpasset livet i hurtigtstrømmende bække og i de dele af hovedfloderne hvor strømmen er meget stærk, hvilket bl.a. kommer til udtryk i en reduceret svømmeblære.

S. rouxi har sit udbredelsesområde i Lulua i Congo flodsystemet.

I områderne hvor strømmen er stærk, er alt sand og sediment skyllet væk og bunden består derfor af klipper. Steatocranus rouxi findes tit tæt på bredden i huler eller sprækker i klipperne og ernærer sig primært af alger, men tager også insekter og deres larver.

Der er ingen tydelig forskel mellem kønnene, men hannen bliver generelt størst og udvikler med tiden en lille pandepukkel og forlængede finner.

Et akvarie til Steatocranus rouxi skal ikke have et bundareal på mindre end 100 x 40 cm - højden betyder ikke så meget da fiskene altid holder sig til et fast underlag. Vil man holde andre arter sammen med den, kræver det dog et større akvarie. Arten er noget aggressiv og det anbefales at den holdes parvis. Akvariet indrettes med mange store sten der danner huler og sprækker. Cirkulationen skal være kraftig, da fiskene kræver iltrigt vand.

Steatocranus rouxi passer fint ind i et vestafrikansk biotopakvarie sammen med f.eks. en Pelvicachromis og Benitochromis art.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Der vides ikke meget om Steatocranus rouxi's ynglebiologi, men den er med stor sandsynlighed en huleleger der danner faste par, hvor hunnen passer æg og larver, mens hannen forsvarer det ydre territorie.

Info
Type
Cichlider, Øvrige Afrika

Videnskablig beskrevet
(Pellegrin, 1928)

Udseende
Størrelse han
12

Størrelse hun
10

Optimale Forhold
Min. temperatur
23

Max. temperatur
26

Min. pH
6.5

Max. pH
7.5

Min. akvarie
250

Holdes bedst som
Par

Foder
Foder:
 • Alger
 • Flagefoder
 • Levende føde
 • Myggelarver (Hvide)
 • Myggelarver (Sorte)
 • Spirulinaflager
 • Kilder og forfatter
  Forfatter
  Thomas Andersen

  Udskrift venlig version