Sarotherodon caroli

Billeder

Sarotherodon caroli han

Generel beskrivelse
Sarotherodon caroli er en vestafrikansk cichlide der kun findes i Barombi-Mbo søen i det vestlige Cameroun - søen lider desværre stærkt under træfældning og deraf følgende erosion, overfiskning og introduktion af fremmede cichlidearter og Myaka myaka blev i 1996 optaget på redlist over udryddelsestruede fiskearter.

Barombi-Mbo er en af flere små isolerede krater-søer i omegnen af Mungu flodsystemet i Cameroun, der grundet meget langvarig isolation har udviklet en unik og endemisk fiskebestand. Søen er under 5 km i diameter, men indeholder alligevel 17 forskellige cichlidearter, hvoraf 12 er endemiske i søen.

Sarotherodon caroli ernærer sig primært af plantedele, alger og planteplanton og findes på forholdvis stor dybde i små eller mellemstore grupper.

Der er ingen tydelig kønsforskel, men hannerne får generelt et større og kraftigere hoved.

Sarotherodon caroli bedst i en lille flok på 8-10 individer i et ikke for lille akvarie - et minimum må være et akvarie med en længde af 130 cm. Arten er ikke specielt aggessiv imod hverken andre arter eller artsfæller. Akvariet indrettes med en bund af sand, lidt stenopbygninger og rødder og ellers masser af fri svømmeplads - planter i akvariet vil blive ædt.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Sarotherodon caroli er en mundruger uden fast parbinding - det vides ikke om det er hannen eller hunnen der står for mundrugningen.

Info
Type
Cichlider, Øvrige Afrika

Videnskablig beskrevet
(Holly, 1930)

Udseende
Størrelse han
20

Størrelse hun
20

Optimale Forhold
Min. temperatur
23

Max. temperatur
26

Min. pH
7.0

Max. pH
8.0

Min. akvarie
325

Holdes bedst som
Flok

Foder
Foder:
  • Alger
  • Flagefoder
  • Spirulinaflager
  • Kilder og forfatter
    Forfatter
    Thomas Andersen

    Udskrift venlig version