Oreochromis placidus


Generel beskrivelse
Oreochromis placidus tilhører Tilapia stammen og findes i to underater, O. placidus placidus (Trewavas, 1941) og O. placidus ruvumae, (Trewavas 1966). Eneste forskel er mindre farveforskelle og deres geografiske distribution: O. placidus placidus forekommer i den nedre del af Zambezi floden, mens O. placidus ruvumae findes i en stor del af Mozambique og Tanzania.

Begge Oreochromis placidus arter færdes ofte i stimer og ernærer sig hovedsagligt af alger, planteplankton, detritrus og diatomeer, men tager også små insekter og invertebrater.

Der er tydlig forskel mellem kønnene - hannerne bliver større og får forlængede finner og udfarvede hanner bliver gråsorte, mens hunner og ungfisk er sølvgrå.

O. placidus er en meget stor cichlide, der gerne må holdes i en lille flok, og kræver derfor meget store akvarier for at trives - helst 1000 liter eller derover.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Der vides ikke noget om begge Oreochromis placidus arters ynglebiologi, men de er sandsynligvis maternale mundrugere uden fast parbindning, som andre mere kendte Oreochromis arter.

Info
Type
Cichlider, Øvrige Afrika

Videnskablig beskrevet
(Trewavas, 1941)

Udseende
Størrelse han
35

Størrelse hun
30

Optimale Forhold
Min. temperatur
23

Max. temperatur
28

Min. pH
6.5

Max. pH
7.5

Min. akvarie
+1000

Holdes bedst som
Flok

Foder
Foder:
 • Alger
 • Cyclops
 • Daphnier
 • Flagefoder
 • Levende føde
 • Myggelarver (Hvide)
 • Myggelarver (Sorte)
 • Spirulinaflager
 • Kilder og forfatter
  Forfatter
  Thomas Andersen

  Udskrift venlig version