Gobiocichla wonderi


Generel beskrivelse
Gobiacichla wonderi er en meget aflang vestafrikansk cichlide, der tilhører gruppen af såkaldte strømcichlider - det er cichlider der fuldstændigt er tilpasset livet i hurtigtstrømmende bække og i de dele af hovedfloderne hvor strømmen er meget stærk.

G. wonderi har sit udbredelsesområde i den øvre og mellemste del af Niger flodsystemet.

I områderne hvor strømmen er stærk, er alt sand og sediment skyllet væk og bunden består derfor af klipper - G. wonderi findes tit tæt på bredden i huler eller sprækker i klipperne og ernærer sig af at skrabe alger af klipperne.

G. wonderi minder en del om G. ethelwynnae, men bliver knap så langstrakt som denne.

Kønnene ligner hinanden meget, men hannerne bliver generelt noget større og får med tiden forlængede ryg- og gatfinner.

Et akvarie til Gobiacichla wonderi skal ikke have et bundareal på mindre end 100 x 40 cm - højden betyder ikke så meget da fiskene altid holder sig til et fast underlag. Vil man holde andre arter sammen med den, kræver det dog et noget større akvarie. Arten er noget aggressiv og det anbefales at den holdes parvis. Akvariet indrettes med mange store sten der danner huler og sprækker. Cirkulationen skal være kraftig, da fiskene kræver iltrigt vand.

Gobiacichla wonderi passer fint ind i et vestafrikansk biotopakvarie sammen med f.eks. en Pelvicachromis og Benitochromis art.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
G. wonderi er en pardannende huleleger - hunnen står for pasningen af æg og larver og hannen forsvarer det ydre revir. Når ungerne er fritsvømmende passer begge forældre på ungerne og fører dem gennem akvariet i jagt på føde.

Info
Type
Cichlider, Øvrige Afrika

Videnskablig beskrevet
Kanazawa, 1951

Udseende
Størrelse han
12

Størrelse hun
10

Optimale Forhold
Min. temperatur
23

Max. temperatur
26

Min. akvarie
250

Holdes bedst som
Par

Foder
Foder:
Kilder og forfatter
Forfatter
Thomas Andersen

Udskrift venlig version