Tylochromis leonensis


Generel beskrivelse
Tylochromis leonensis er en stor vestafrikansk cichlide der findes i kystnære floder i Sierra Leone og Liberia - den findes over sandbankerne i floderne hvor den roder bundlaget igennem for at finde noget spiseligt, primært insekter og invertebrater, men også plantedele.

T. leonensis er en stor og aggressiv cichlide der kræver store akvarier for at trives - et minimum må være et 720 liters. Da specielt hannerne kan være voldsomme overfor hinanden anbefales det, at holde arten i en haremsgruppe med kun en enkelt han og en gruppe hunner. Akvariet indrettes med masser af fint sand og nogle store sten og rødder der kan yde hunnerne noget beskyttelse. Skal kun holdes sammen med andre store og robuste cichlider.

Arten har kun været eksporteret sporadisk.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Der vides ikke meget om artens ynglebiologi, men den er sandsynligvis en hunlig mundruger

Info
Type
Cichlider, Øvrige Afrika

Videnskablig beskrevet
Stiassny, 1989

Udseende
Størrelse han
25

Størrelse hun
25

Optimale Forhold
Min. temperatur
23

Max. temperatur
26

Min. pH
6.5

Max. pH
7.5

Min. akvarie
530

Holdes bedst som
Trio (1 Han - 2 Hunner)

Foder
Foder:
 • Artemia
 • Flagefoder
 • Levende føde
 • Myggelarver (Hvide)
 • Myggelarver (Sorte)
 • Spirulinaflager
 • Kilder og forfatter
  Forfatter
  Thomas Andersen

  Udskrift venlig version