Haplochromis sp. "redfin piebald"

Billeder

Generel beskrivelse
Haplochromis sp. "redfin piebald" lever i Victoria Nilen, tæt på Jinja. Jinja ligger i den nordlige del af Victoriasøen og er udløbet fra Victoria Nilen og ud i selve søen. Dermed findes den ved Uganda, men ikke i selve søen.

Den lever hovedsagligt af små insekter, som de finder på det lave vand.


I fangenskab bør akvariet være på mindst 200 liter, og være udstyret med en sandbund. Der skal indrettes med en til flere stensætninger, hvorved den dominerende han, kan kurtisere sine hunner. Langstrakte planter som når helt op til overfladen, er nødvendige som skjul for undertrykte hanner, samt rugende hunner.

Arten er ikke specielt aggressiv. Hannens aggressivitet er for det meste kun indenfor egen art, og som oftest kun overfor mindre og svagere hanner. Andre arter er sjældent generet, i hvert fald hvis akvariet er stort nok. Må anses som værende en af de blidere cichlider fra Victoriaområdet, og som ofte overgiver sig til andre mere agressive arter - og dermed slukker for farverne.

I akvarier 150-200 l, bør der kun holdes én han med flere hunner. Men i akvarier 250 l.+, kan med fordel holdes 4+ hanner i akvariet. Flere hanner giver udtryk i flottere og mere konstante farver hos alfa-hannen, samt at aggressionerne ikke går så hårdt ud over hunnerne.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Arten er en mundruger. Hannen graver et mindre hul i sandet, hvortil han tiltrækker hunnen for at gyde. Hunnen går med æg og larver i ca. 20 dage, og denne periode tager hun ikke føde til sig. Når ungerne er blevet spyttet ud, kan de opfodres med afskallede artemiaæg, knust flagefoder, artemia og cyclops.

Antal unger
20-40

Info
Type
Cichlider, Victoria/Kyoga

Udseende
Farver
Der findes forskellige farvevarianter, hvoraf mørkeblå/hvide/røde OB hanner er de mest almindelige. Røde OB hanner ses knap så ofte.

Størrelse han
11

Størrelse hun
9

Optimale Forhold
Min. temperatur
23

Max. temperatur
28

Min. pH
7.6

Max. pH
8.4

Min. akvarie
250

Holdes bedst som
Flok

Foder
Foder:
 • Daphnier
 • Flagefoder
 • Rejemix
 • Myggelarver
 • Mysis
 • Artemia
 • Kilder og forfatter
  Forfatter
  Kim Pedersen

  Udskrift venlig version