Xenotilapia longispinnis

Billeder

Xenotilapia longispinis

Vis alle billeder

Varianter
Findes hele søen rundt, på nær i Burton Bay i Congo - ingen varianter kendes
Generel beskrivelse
Xenotilapia longispinnis er nært beslægtet med X. burtoni og sidstnævnte blev da også regnet som en underart af X. longispinnis indtil 1986. X. longispinnis har knap så forlængede finnestråler forrest i rygfinnen som X. burtoni og har en tydelig sort søm yderst på halefinnen.

Der vides ikke meget om X. longispinnis liv i Tanganyika søen, da den aldrig er blevet observeret levende i dens naturlige biotop. Den lever på store dybder over de mudrede bunde, der oftest findes hvor klippekysten møder den dybe bund.

Den lever af at filtere mudderet for fødeemner som krebsdyr, invertebrater og små snegle.

X. longispinnis er blevet eksporteret spredt til Europa de sidste par år, men hvorvidt fisken nogensinde er blevet holdt i Danmark er uvist - man kan kun håbe på at nogle af de store dybvandslevende Xenotilapia også snart finder deres vej til Danmark.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
X. longispinnis er en maternal mundruger, hvor kun hunnen står for mundrugningen af æg og unger.

Info
Type
Cichlider, Tanganyika - Sandcichlider

Videnskablig beskrevet
Poll, 1951

Udseende
Størrelse han
16

Størrelse hun
16

Varianter
Findes hele søen rundt, på nær i Burton Bay i Congo - ingen varianter kendes

Optimale Forhold
Min. temperatur
24

Max. temperatur
27

Min. pH
7.5

Max. pH
9.3

Min. akvarie
325

Holdes bedst som
Flok

Foder
Foder:
 • Artemia
 • Cyclops
 • Flagefoder
 • Myggelarver (Sorte)
 • Kilder og forfatter
  Forfatter
  Thomas Andersen

  Udskrift venlig version