Xenotilapia sp. "katete"

Billeder

Xenotilapia sp. "Papilio Katete" Katete

Vis alle billeder

Varianter
Findes mellem Kapampa i Congo og Katete i Zambia - ingen varianter kendes
Generel beskrivelse
Xenotilapia sp. "katete" er nært beslægtet med X. papilio og X. sp. "papilio sunflower", men adskiller sig fra disse to arter ved at have en højere og mere robust krop og ved at have klare eller lyseblå bugfinner, der er gule ved X. papilio og X. sp. "papilio sunflower".

X. sp. "katete" findes på den dybere del af klippekysten, hvor den ernærer sig af de små krebsdyr og invertebrater, der findes i sedimentet der overalt dækker klipperne. Den ses aldrig i store stimer, men bevæger sig som voksen altid rundt parvis i faste par tæt på underlaget, eller i små grupper af ungfisk.

I akvariet kan X. sp. "katete" være temmelig aggressiv mod artsfæller, og det anbefales ikke at holde mere end et par selv i et meget stort akvarie. Start med en lille gruppe og lad et par selv finde sammen, hvorefter de resterende fisk fjernes. X. sp. "katete" kan fint holdes sammem med andre Xenotilapia, bare man undgår andre bi-parentale arter, da disse ses som konkurrenter. Akvariet indrettes med stenopbygninger, der ind imellem brydes af noget sandbund. Da parret også indbyrdes kan småskændes lidt, anbefales der minimum et akvarie på 325 liter, så den undertrykte part (ikke altid hunnen!) kan slippe væk og få noget ro.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
X. sp. "katete" er en bi-parental mundruger, dvs. at hannen og hunnen begger deltager i mundrugningen. Parret forvarer et territorum på toppen af en klippe og hunnen mundruger de første 9-13 dage, hvorefter hannen tager over i resten af mundrugningsperioden, der normalt ialt varer 3 uger. Kuldene er forholdvis små og tæller sjældent mere end 15 unger. Efter ungerne er sluppet ud første gang, fortsætter begge forældre med at tage ungerne ind ved tegn på fare, flere uger efter.

Antal unger
15

Info
Type
Cichlider, Tanganyika - Sandcichlider

Videnskablig beskrevet
Ikke videnskabeligt beskrevet

Udseende
Størrelse han
8

Størrelse hun
7

Varianter
Findes mellem Kapampa i Congo og Katete i Zambia - ingen varianter kendes

Optimale Forhold
Min. temperatur
24

Max. temperatur
27

Min. pH
7.5

Max. pH
9.3

Min. akvarie
325

Holdes bedst som
Par

Foder
Foder:
 • Artemia
 • Cyclops
 • Flagefoder
 • Myggelarver (Sorte)
 • Kilder og forfatter
  Forfatter
  Thomas Andersen

  Udskrift venlig version