Boulengerochromis microlepis

Billeder

Boulengerochromis microlepis

Vis alle billeder

Generel beskrivelse
Boulengerochromis microlepis er verdens største cichlide - intet mindre! Den opnår en længde på et godt stykke over 70 cm og kan veje over 3 kilo. Den kan findes i hele søen, men fortrækker overgangszonen mellem klippekysten og sandbunden eller den rene sandbund. Voksne individer er rovfisk, der forfølger de enorme stimer af silde lignende fisk der findes i Tanganyika søen og Xenotilapia arterne over sandbunden.

C. microlepis kan ikke siges at være egnet til almindelige akvarier, da de kræver uhyre meget plads. De kan kun holdes i meget store show- eller offentlige akvarier, der kan tilbyde dem den svømmeplads de kræver.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
B. microlepis er en æglæggende substrat leger, der under yngletiden søger ind på lavt vand for at gyde. Parret graver en grube i sandbunden, ofte i nærheden af en sten, hvor æggene lægges. Æglægningen kan tage flere timer og resulterer i mellem 5000-12.000 æg. Både hannen og hunnen vogter æggene og de små larver der klækker efter tre dage. I de næste 4-5 dage flyttes ungerne rundt imellem små gruber for at undgå, at specielt maller forgriber sig på yngelen om natten. Otte dage efter æglægningen bliver ungerne fritsvømmende, hvilket er et meget kritisk tidspunkt i deres liv, da forældreparret umuligt kan kontrollere 10.000 ungers færden. Ungerne danner en enorm sky, vogtet af en forælder på hver side, der leder ungerne ud på dybere vand over sandbunden, for at undgå angreb fra specielt Neolamprologus arter i overgangszonen. Forældrene tager ikke føde til sig under hele yngelplejen og undersøgelser tyder på at maven begynder at gå i opløsning. Meget tyder derfor på at B. microlepis kun gyder en enkelt gang i sit liv og så snart ynglen er blevet overladt til sig selv, dør forældrene.

Antal unger
10000

Info
Type
Cichlider, Tanganyika - Fritsvømmer

Handelsnavn
Giant Tanganyika Cichlid, Yellowbelly Cichlid, Kæmpe cichliden

Videnskablig beskrevet
(Boulenger, 1899)

Udseende
Farver
Både hanner og hunner har en gul grundfarve

Størrelse han
80

Størrelse hun
75

Optimale Forhold
Min. temperatur
24

Max. temperatur
27

Min. pH
7.5

Max. pH
9.3

Min. akvarie
+1000

Holdes bedst som
Par

Foder
Foder:
  • Krill
  • Levende føde
  • Muslinger
  • Kilder og forfatter
    Forfatter
    Thomas Andersen

    Udskrift venlig version