Chilatherina fasciata


Generel beskrivelse
Chilatherina fasciata ses kun ganske sjældent i handlen. Artsnavnet fasciata betyder stribet.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Lægger æg i fintløvede planter. Æggene klæber med små tråde fast til planterne.

Yngelpleje
Yngler dagligt i en periode på op til 7 dage.I yngletiden er hannen kraftigere farvet end normalt.Ungerne er små og kan være vanskelige at fodre op.

Drægtighed
Æg klækker efter 8-12 dage afhængigt af vandtemperatur.

Førstegangs opdræt i DK
Kaj Andersen 1987

Info
Type
Ferskvand, Regnbuefisk

Verdensdel
Asien.

Videnskablig beskrevet
(Weber, 1913)

Adfærd
Fredelig, har en meget aktiv adfærd og kræver derfor en del fri svømmeplads. Bør på grund af den aktive adfærd ikke holdes sammen med mere stillestående arter.

Familie
Melanotaeniidae

Biologi
Æglægger

Udseende
Farver
Udseendet variabelt afhængigt af hvor på Ny Guinea fiskene stammer fra. Generelt ikke så farvestrålende,kroppen ofte grålig med gule og blå aftegninger.På bugen ofte tværstriber. Finnernes farve kan også variere, nogle populationer har blå finner, andre har gule eller farveløse finner.

Form
Sammenpresset krop,hos ældre individer er ryggen og bugen kraftigt hvælvet. Unge dyr har en mere aflang kropsform. Hovedet tilspidset. Har 2 rygfinner.

Kønsforskel
Hannen slankere og mere farvestrålende end hunnen.

Størrelse
Han: 11 cm - Hun: 11 cm

Optimale Forhold
Min. temperatur
26

Max. temperatur
32

Min. pH
6,5

Max. pH
8,0

Min. dH
10

Max. dH
20

Cirkulation
Middel

Belysning
Medium

Niveau
Alle zoner

Dekoration
Akvariet indrettes så der er meget fri svømmeplads. Der er kan dekoreres med planter og trærødder.

Biotop
Langsomt flydende floder med klart vand.

Min. akvarie
300

Foder
Foder:
  • Altædende.
  • Kilder og forfatter
    Forfatter
    Jacob Niss

    Udskrift venlig version