Distichodus lusosso

Billeder

Voksen fisk (c) Johnny Jensen - Akvariefoto.dk

Generel beskrivelse
En meget smuk art, som sjældent ses i handlen. Er kun egnet til meget store akvarier.
Kan forveksles med Distichodus sexfasciatus, især som ungfisk er de vanskelige/umulige at kende fra hinanden. Distichodus sexfasciatus har ikke det spidse mundparti som Distichodus lusosso
Slægsnavnet Distichodus betyder : Med to rækker tænder
Yngleadfærd
Yngelpleje
Så vidt vides aldrig opdrættet i fangenskab.

Førstegangs opdræt i DK
Ikke opdrættet

Info
Type
Ferskvand, Afrikanske tetra

Verdensdel
Afrika

Videnskablig beskrevet
Schilthuis, 1891

Adfærd
Generelt fredelig, men kan være voldsom overfor mindre fisk. Store individer kan godt være ufredelige overfor artsfæller.

Familie
Citharinidae

Biologi
Æglægger

Udseende
Farver
Kropsfarven er smuk orange/gylden. 6-8 sorte tværstriber fra ryggen og til bugen.Den bagerste tværstribe er ved basis af halefinnen og den forreste fra ryggen og ned til gællelåget (denne stribe er kun delvis) Gællelåget og det meste af hovedet sølvfarvet og kun med svag orange farve. Alle finner er kraftigt orangefarvede. Med alderen aftager de kraftige farver dog noget.

Form
Langstrakt og meget højrygget kropsform. Munden vender lidt nedad. Efterhånden som fisken vokser bliver munden mere tilspidset, hvilket giver Distichodus lusosso et karakteristisk udseende. Relativt stort øje. Har fedtfinne.

Kønsforskel
Ukendt

Størrelse
Han:30-40 cm - Hun:30-40 cm

Optimale Forhold
Min. temperatur
24

Max. temperatur
27

Min. pH
6,0

Max. pH
7,5

Min. dH
5

Max. dH
20

Cirkulation
Middel

Belysning
Medium

Niveau
Mellem zone

Dekoration
Akvariet indrettes så der er mulighed for fri svømmeplads og områder hvor fisken kan søge skjul. Hvis man indretter med planter, skal man være opmærksom på at de fleste planter betragtes som foder. Egnede planter er Anubias-arter, Javabregne (Microsorum pteropus) og Crinum-arter.

Min. akvarie
1000

Foder
Foder:
  • Altædende.Det er vigtigt med et tilskud af vegetabilsk føde
  • dette kan være skoldede blade af salat og spinat.
  • Kilder og forfatter
    Forfatter
    Jacob Niss

    Udskrift venlig version