Carnegiella myersi


Generel beskrivelse
Den mindste øksefisk der kendes.
Med de kraftige brystfinner kan Carnegiella myersi "flyve" et stykke over vandoverfladen. I naturen er det et forsvar mod angribende fisk. Det er vigtigt med et tætsluttende dækglas.
Musklerne ved brystfinnerne er meget kraftige og kan udgøre op til 25% af fiskens samlede vægt.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Indledningen til legen er en dans med flagrende bevægelser i vandoverfladen.

Yngelpleje
Meget vanskelig at opdrætte, der findes kun ganske få beretninger om opdræt. Vejen til et succesfuldt opdræt er formentlig god og alsidig fodring. Det anbefales at fodre med forskellige former for insektfoder fx bananfluer.

Førstegangs opdræt i DK
Ikke opdrættet

Info
Type
Ferskvand, Øksefisk

Handelsnavn
Myers Dværg øksefisk

Verdensdel
Sydamerika.

Videnskablig beskrevet
Fernández-Yépez, 1950

Adfærd
Fredelig, pga. den ringe størrelse må den ikke holdes sammen med for store arter.

Familie
Gasteropelecidae

Biologi
Lægger æg i vandoverfladen blandt fintløvede planter, fx Cabomba. Æggene har en stærk klæbeevne. Forældrefisk må fjernes efter leg da de æder æggene.

Udseende
Farver
Kroppen sølvgrå. På bugen er der nogle få svage mørke prikker. Et mørkt længdebånd strækker sig fra halefinnens basis til lige bag gællelåget.

Form
Kroppen set fra siden meget sammenpresset. Økseformet kropsform. Mangler fedtfinne Meget kraftige brystfinner.

Kønsforskel
Kønsforskel ukendt.

Størrelse
Han: 2,2-2,5 cm - Hun: 2,2-2,5 cm .

Optimale Forhold
Min. temperatur
23

Max. temperatur
26

Min. pH
5,5

Max. pH
6,5

Min. dH
5

Max. dH
20

Cirkulation
Middel

Belysning
Medium

Niveau
Øvre zone

Dekoration
Opholder sig næsten udelukkende i vandoverfladen, der indrettes her delvist med flydeplanter og områder med frit vand.

Min. akvarie
80

Foder
Foder:
  • Tager både levende
  • frost og tørfoder af passende størrelse. I naturen er den primære fødekilde insekter. Har man ambitioner om opdræt er insektfoder en nødvendighed.
  • Kilder og forfatter
    Forfatter
    Jacob Niss

    Udskrift venlig version